Privacy notice

Notă de informare privind prelucrarea datelor personale de către Eco Tree Group SRL

În vigoare din [01.07.2020]

Bună ziua,

Va mulțumim pentru interesul acordat serviciilor Eco Tree

Știm ca datele dumneavoastră personale sunt extrem de importante și suntem conștienți că siguranța lor este o prioritate pentru dumneavoastră. Va împărtășim aceste valori și din aceste considerente, dorim să fim cat mai deschiși și rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru a vă oferi toate detaliile necesare.

În contextul reglementării europene în privința utilizării și prelucrării datelor personale din 25 mai 2018 (GDPR), vă informăm:

Noi suntem Eco Tree Group SRL societate cu capital român, activăm în domeniul consultantei IT și dezvoltării de software și avem adresa sediului social în Comuna Vidra, Str. Liniștei Nr. 20 A cu  numărul de înregistrare la Registrul Comerțului  J23/2361/2017 și CUI 37678348 (EcoTree sau Societatea).

 

Prelucrăm date cu caracter personal exclusiv în legătură cu îndeplinirea obligațiilor EcoTree pentru administrarea platformei pentru gestionarea deșeurilor (Platforma).

 

Coordonatele noastre de contact sunt

Bucuresti,sector 2, 
Strada Tudor Arghezi nr. 8-10,  
e-mail: dpo@ecotree.ro

 

Vă informăm că datele personale completate direct de către dumneavoastră sunt folosite doar în scopul pentru care le completați, respectiv:

 •          plasarea unei comenzi în Platformă, în cazul în care înscrieți în Platformă datele unui generator de deșeuri, și ne vom referi la aceste date personale în continuarea acestei informări, ca fiind Datele Generatorului

sau

 •          preluarea comenzilor prin intermediul Platformei, în cazul în care înscrieți în Platformă datele unui colector de deșeuri, și ne vom referi la aceste date personale în continuarea acestei informări ca fiind Datele Colectorului.

Înțelegem că nu întotdeauna datele persoanelor vizate ne sunt dezvăluite direct de către persoanele vizate, drept pentru care, este responsabilitatea dumneavoastră, ca utilizator al Platformei, la care ne vom referi în continuare ca Utilizatorul, să informați fiecare persoană vizată ale carei date ni le dezvăluiți, în legătură cu prelucrarea datelor persoanei vizate de către EcoTree și să faceți trimitere către această informare.

 

1.     Datele cu caracter personal

 

Sunt date cu caracter personal orice informație în legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă. Este considerată persoană identificabilă dacă identificarea poate fi făcută direct sau indirect, în mod particular prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, prenume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unull sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Informațiile care nu pot fi asociate identității dumneavoastră nu sunt date cu caracter personal. 

Crearea unui cont de utilizator al Platformei implică dezvăluirea de date cu caracter personal, după cum urmează:

 1.        pentru reprezentantul legal al Utilizatorului persoană juridică, Platforma prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, număr de telefon adresă de e-mail
 2.       Datele Colectorului: nume, prenume, adresă de email,
 3.        Datele Generatorului:nume, prenume, adresă de email, adresă de ridicare, nr. de telefon

Dacă datele dumneavoastră personale ne-au fost furnizate de către un terț sau au ajuns la noi dintr-o eroare, aveți la dispoziție toate remediile prevăzute de lege în acest scop, pentru ștergerea datelor.

2.     Stocarea datelor cu caracter personal

 

Datele personale sunt stocate prin mijloacele noastre, pe servere protejate special. Datele sunt protejate prin măsurile tehnice și organizatorice pe care le-am luat pentru a preveni pierderea, distrugerea, accesul, modificarea și difuzarea neautorizate. Accesul la datele dumneavoastră este permis numai unui număr limitat de persoane autorizate. Persoanele autorizate sunt responsabile de gestionarea tehnică, comercială sau operațională a serverelor și a Activității.

Datele dumneavoastră transmise prin internet sunt criptate. Utilizăm certificat SSL (Eng. Secure Socket Layer) pentru transmiterea datelor.

Dintre Datele Colectorilor și Datele Generatorilor, datele la care vom da acces generatorilor, respectiv colectorilor înscriși în Platformă, sunt exclusiv cele necesare desfășurării activității de preluare a deșeurilor, respectiv:

 1.        Datele Generatorilor
 2.         [Nume, Prenume
 3.        Adresa,
 4.        IP
 5.        numele de utilizator;
 6.        adresa de e-mail;
 7.        număr de telefon;
 8.        adresa / adresele de livrare;;
 9.        preferințele privind serviciile Eco Tree 

Datele Colectorilor

 1.        Nume, Prenume
 2.        Adresa,
 3.        IP
 4.        numele de utilizator;
 5.        adresa de e-mail;
 6.        număr de telefon;
 7.        adresa / adresele de livrare;;
 8.        preferințele privind serviciile Eco Tree
 9.        CNP

 

 

Datele personale care permit identificarea persoanei sunt prelucrate la nivelul Societății prin mijloace manuale. Eco Tree prelucrează datele personale pentru o perioada de timp de 3 ani de la data la care  contul este închis sau de la care persoana ale cărei date personale ne-au fost furnizate, nu mai reprezintă colectorul sau generatorul în relația cu EcoTree, oricare dintre aceste motive ar interveni mai întâi.

3.     Responsabilul cu protecția datelor

 

Puteți contacta persoana responsabilă cu protecția datelor din cadrul EcoTree la adresa de posta electronica dpo@ecotree.ro,  sau la adresa poștală: Strada Tudor Arghezi, Nr. 8-10, Sector 2, Bucuresti

4.     Durata colectării și confidențialitatea

 

Pentru a putea facilita viitoarele noastre interacțiuni, datele oferite de dumneavoastră rămân în posesia noastră pentru o perioada de 3 ani, vor fi stocate pe servere securizate iar accesul la acestea este restricționat la un număr limitat de persoane.

Toate datele sunt criptate și stocate în interiorul Uniunii Europene ori în țări care sunt considerate echivalente din punct de vedere al regulamentului GDPR și cad sub incidența prevederilor referitoare la protecția datelor valabile în UE.

Pentru accesul în Platformă, adică la serviciul pe care Societatea îl furnizează, trebuie să vă înregistrați un cont de utilizator. În acest scop, vor fi completate căsuțele cu datele dumneavoastră cu caracter personal, precum numele și adresa de e-mail. În acest context colectăm data și ora înregistrării și adresa IP.

Temeiul legal pentru prelucrarea acestor date este articolul 6 alin. (1) lit. b) din GDPR.

Înregistrarea contului de utilizator este o etapă premergătoare, necesară pentru executarea sau în vederea inițierii unei relații contractuale cu noi, pentru prestarea anumitor servicii de către noi. sau de către terți ori pentru terți. Datele cu caracter personal dezvăluite în acest fel sunt prelucrate de noi pentru durata de timp necesară îndeplinirii contractului. Prelucrăm aceste date, inclusiv pentru îndeplinirea unor obligații ulterioare îndeplinirii contractului, cum ar fi prestarea serviciilor adiacente pentru care ați optat sau îndeplinirea unor obligații comerciale sau fiscale, pentru perioada de timp prevăzută de lege. Termenul prevăzut de lege pentru păstrarea datelor personale utilizate în contabilitate este de 10 ani, începând cu anul următor celui în care prestațiile au fost efectuate.

În contextul executării obligațiilor sale contractuale și / sau post – contractuale sau a unor servicii conexe, Ecotree prelucrează datele cu caracter personal în mod direct sau în asociere cu alte societăți care asigură functionalitatea serviciilor în Platformă.

Supraveghem în permanență respectarea de către partenerii noștri a prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, cel puțin la un nivel egal cu al nostru. Datele personale pe care le dezvăluim acestora se limitează exclusiv la cele necesare prestării respectivului serviciu.

5.     Ștergerea datelor cu caracter personal

 

În general ștergem datele cu caracter personal dacă acestea au fost prelucrate pentru un singur scop, care a fost atins. Cu toate acestea, anumite date cu caracter personal pot face obiectul unor obligații de păstrare pentru anumite perioade de timp, potrivit dispozițiilor legale aplicabile. Ecotree șterge sau blochează accesul asupra datelor cu caracter personal, în condiții de siguranță, până la împlinirea respectivelor perioade de timp.

6.     Utilizarea cookies

 Platforma Ecotree nu colectează cookie-uri.

 

7.     Drepturile dumneavoastră

 

Eco Tree permite exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la propriile date prin implementarea mecanismelor și oferirea pârghiilor necesare persoanelor vizate după cum urmează:

 1.        dreptul de a fi informat – aveți dreptul de a afla următoarele informații (i) cine deține controlul asupra datelor, (ii) dacă datele îi sunt prelucrate direct de operator sau prin împuterniciți, iar în cazul în care datele sunt prelucrate prin împuterniciți, seturile de date la care aceștia au acces, identitatea și limitele împuternicirii, (iii) scopul / scopurile prelucrării, (iv) durata prelucrării, (v) mijloacele de prelucrare, (vi) modul în care își poate exercita drepturile cu privire la datele personale. Eco tree apreciază că, prin prezenta informare au fost acoperite toate aspectele de mai sus. Dacă unul sau mai multe dintre aceste aspecte au rămas neclarificate, vă recomandăm să exercitați următorul drept din această listă;
 2.        exercitarea dreptului de acces – vă permite să aflați dacă Eco tree prelucrează datele dumneavoastră personale direct sau indirect, iar în caz afirmativ, ce categorii de date prelucrează direct și care sunt categoriile de date prelucrate prin împuterniciți, identitatea împuterniciților, sunt scopul, durata și mijloacele prelucrării. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm. Dacă, în urma răspunsului pe care îl veți primi din partea noastră la această cerere, apreciați că datele dumneavoastră personale sunt incomplete sau inexacte, vă recomandăm să vă exercitați dreptul de la punctul 3 din această listă. Dacă apreciați că scopul pentru care prelucrăm datele a încetat să mai existe, vă recomandăm să vă exercitați dreptul de opoziție sau dreptul de a șterge datele, descrise la punctele 4 și 5 de mai jos;
 3.        exercitarea dreptului de a rectifica datele – vă permite să solicitați rectificarea datelor ori de câte ori datele prelucrate nu mai sunt de actualitate. Pentru exercitarea acestui drept, recomandăm folosirea modelui de cerere pe care o gasiți  pe website-ul nostru în secțiunea Politica de Confidențialitate  
 4.        exercitarea dreptului de a vă opune prelucrării – ori de câte ori Grupul prelucrează datele dumneavoastră personale fără a vă fi obținut consimțământul în mod valabil sau scopul prelucrării a fost extins sau nu mai există niciun motiv legal al prelucrării. Vă recomandăm să vă exercitați acest drept prin utilizarea formularului disponibil cerere pe care o gasiți  pe website-ul nostru în secțiunea Politica de Confidențialitate  
 5.        dreptul de a șterge datele se va exercita ori de câte ori Grupul prelucrează datele dumneavoastră personale fără a vă fi obținut consimțământul în mod valabil sau scopul prelucrării a fost extins fără acordul dumneavoastră sau nu mai există niciun temei legal al prelucrării. Vă recomandăm să vă exercitați acest drept prin utilizarea formularului cerere pe care o gasiți  pe website-ul nostru în secțiunea Politica de Confidențialitate  
 6.        dreptul de a restrânge prelucrarea va fi exercitat ori de câte ori datele personale prelucrate exced scopului prelucrării. Vă recomandăm exercitarea acestui drept prin utilizarea formularului cerere pe care o gasiți  pe website-ul nostru în secțiunea Politica de Confidențialitate  
 7.        dreptul la portabilitate poate fi exercitat numai dacă EcoTree prelucrează datele personale prin mijloace de prelucrare automate.
 8.        dreptul de a nu fi supus prelucrării și unei decizii automate. Grupul nostru nu prelucrează date prin mijloace automate și, deci, nu poate lua decizii în ceea ce vă privește fără intervenția factorului uman.

Vă asigurăm de toată colaborarea noastră pentru exercitarea efectivă a tuturor acestor drepturi.

Dacă doriți sa va exercitați unul dintre cele 6 drepturi enumerate puțin mai sus, vă rugăm sa ne scrieți la adresa dpo@ecotree.ro descărcând și completând unul din formularele pe care le-am pus la dispoziție iar Ofițerul de date personale vă va răspunde în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile.

Pentru a accesa formularul dorit va rugăm să dați click pe link-ul corespunzător.

8.     Informații suplimentare

 

Suntem obligați să răspundem oricăreia dintre cererile dumneavoastră privind exercitarea unui drept, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării complete.

Daca nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau acesta nu a venit, vă puteți adresa autorității competente Asociația Națională de Protecție a Datelor personale  pe website-ul www.dataprotection.ro sau la adresa B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România, sau prin e-mail anspdcp[at]dataprotection.ro sau fax, la numărul +40318.059.602.

 1.        Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de a actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Datele dumneavoastră se vor supune regulilor aplicabile la data la care ne-ați transmis datele. Această notă de informare este actualizată la data la care apare în partea superioară a documentului, iar versiunile anterioare sunt accesibile pe website-ul nostru în secțiunea Politica de Confidențialitate